Inre satsningar

roulette guideAlla insatser som en spelare placerar på nummerfältet i mitten av spelduken kallas för ett inside bet. De kan antingen placeras på ett enkelt nummer eller på en linje mellan nummer. Det sistnämnda kallas “kombinationsinsatser”, då kan en marker, eller en hög av marker, täcka mellan två och sex nummer.

Nu ska vi titta lite noggrannare på alla möjliga inside bets, vi kommer att använda amerikansk typ av roulette som exempel.

Straight-up bets

Dessa är inside bets, som placeras på ett nummer på spelduken. I det här fallet behöver spelaren placera en marker, eller en hög av marker, direkt på det nummer som han/hon önskar, markerna får inte nudda ramen som omger numrena. Om hans/hennes nummer visar sig vara vinnande så blir vinsten för spelare 35 mot 1. Det betyder att för varje marker placerad på det vinnande numret vinner spelaren 35 marker, medan han/hon även behåller sin originalinsats.

Straight-up bets kan göras på alla av dukens 36 nummer, även på nollan och dubbelnollan.

Straight-up bet på Amerikansk roulette

Split Bets

Dessa är kombinationsinsatser som placeras på ramen mellan vilka som helst angränsande nummer på spelduken. Ifall något av de två numrena vinner, blir vinsten för spelaren 17 mot 1. Det betyder att för varje marker placerad på ramen vinner spelaren 17 extra marker. När man gör en sådan satsning så delas markernas värde mellan de två numrena.

Om spelaren väljer att satsa mer än en marker så kan han/hon göra ett straight-up bet med hälften av markerna på det första numret och den andra halvan på det andra numret. Resultatet hade blivit exakt det samma, även när man lägger ett split bet.

Låt oss ge ett exempel för att klargöra. Spelaren lägger ett split bet med två marker. Om det då händer att satsningen blir lönsam, vinner spelaren 17 marker för vardera av de två markerna, vilket utgör en total av 34 marker. Eftersom att han/hon behåller sin originalinsats med två marker, kommer spelaren att göra en vinst på 36 marker. Vad är det andra alternativet? Han/hon lägger ett straight-up bet på två angränsande nummer med en av de två markerna. Ifall ett av de två numrena vinner får spelaren 35 marker. Så blir det för att en av de två markerna placerats på ett förlorande nummer. Eftersom att spelaren behåller sin vinnande marker kommer han/hon att göra en förtjänst på 36 marker.

Dessa två varianter kan appliceras på alla andra former av kombinationsinsatser också.

Split bet på Amerikansk roulette

Street Bets

Dessa är kombinationsinsatser som placeras på vilka som helst av raderna som består av tre nummer på spelduken. För att insatsen ska placeras korrekt måste spelaren lägga en marker, eller en hög med marker, på den yttre linjen nära det första numret i raden. Ifall ett av de tre numrena i raden visar sig bli lönsamt, blir vinsten för spelaren 11 mot 1. Det innebär att för varje marker placerad på linjen betalas spelaren ytterligare 11 marker.

Street bet på Amerikansk roulette

Corner (Square) Bets

Dessa är kombinationsinsatser som placeras på mitten av vilket som helst kvadratiskt område med fyra nummer på spelduken. För att insatsen ska placeras korrekt måste spelaren lägga ett, eller en hög, med marker på linjekorsningen mellan de horisontella och och vertikala linjerna i mitten av en ruta med fyra önskade nummer. Om ett av de fyra numrena i rutan visar sig lönsamt blir vinsten för spelaren 8 mot 1. Det innebär att för varje marker placerad på en linjekorsning kommer spelaren att vinna ytterligare 8 marker.

Corner bet på Amerikansk roulette

Sucker Bets

Det är viktigt att notera att endast ett sucker bet (femnummers) kan placeras på spelduken. Spelaren måste placera en, eller en hög, med marker på den vänstra ramens linjekorsning mellan numrena 1 och 0. På så sätt täcks följande nummer: 0, 00, 1, 2, 3. Om ett av dessa fem nummer visar sig bli lönsamma så blir vinsten för spelaren 6 mot 1. Genom att placera en sådan satsning kan spelaren möta husets övertag på 7,9% i stället för övertaget på 5,26% som vi redan talat om.

En annan detalj värd att nämna är att sucker bets inte kan placeras på franska hjul eller hybridhjul eftersom att de båda saknar dubbelnollan.

Sucker(Five) bet på Amerikansk roulette

Line Bets

Dessa är kombinationsinsatser som placeras på två intilliggande rader eller täcker 6 nummer. Det är även därför de är kända som “double street bets”. Markern, eller markerna, ska placeras på linjekorsningen mellan två rader. Om ett av de sex numrena i raderna visar sig bli lönsamma så blir vinsten för spelaren 5 mot 1.

Det innebär att för varje marker placerad på en linjekorsning betalas spelaren ytterligare 5 marker.

Något värt att notera är att även om ett line bet täcker sex följande nummer på spelduken så är det inte samma följd på rouletteskivan.

Line bet på Amerikansk roulette

Share This:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit