Satsnings begränsningar i roulette

roulette guideNybörjare inom roulette bör notera att trots att spelet erbjuder stor variation av satsningsmöjligheter, finns det även vissa begränsningar som bör beaktas. När man väl satt sig vid roulettebordet kommer man att notera en liten skylt, det är den så kallade bordsgräns-skylten. På den står begränsningarna för roulettinsatser på det specifika casinot.

På olika casinon kan man se olika ord på den här skylten men när allt kommer omkring är skyltarnas jobb att visa en och samma sak – begränsningar.

En bordsgränsskylt kan innehålla följande:

  • Minimum Markervalör – $1.00
  • Minimum Inside Bet – $11.00
  • Minimum Outside Bet – $11.00
  • Maximum Inside Bet – $120.00
  • Maximum Outside Bet – $2,500.00

Any Way to the Number

Till en början kanske inte nybörjaren förstår vissa av begränsningarna som visas på denna skylt och får då be om en förklaring. Speciellt när det kommer till den sista punkten (“Any way to the number”). Vi kommer att ge en förklaring på varenda av de ovan nämnda uttrycken för begränsningar, men man ska alltid ha i åtanke de grundläggande reglerna för att lägga en insats – att stanna inom minimum- och maximumkraven.

Markervalörer

Som vi nämnde tidigare kan spelare köpa högar med marker från givaren. En hög innehåller vanligtvis 20 marker. På olika casinon kan marker ha olika minimumvärden. I Nevada exempelvis kan minimumvärdet på marker ligga i spannet mellan $0.50 och $2.00. I det fallet får alltså en spelare betala $20 för en hög med endollarsmarker.

Vad som bör noteras här är, att vid ens första köp kan spelaren behöva ett högre-än-minimum-värde för sina marker. I sånt fall placerar givaren en särskild marker (som kallas “lammer”) på kanten av roulettehjulet. På så sätt vet han/hon vad värdet på spelarens marker är.

Markervalörer

Bordsminimum

Bordets minimum för inside och outside bets är vanligtvis samma, men casinon kan betrakta dessa två satsningskategorier på olika sätt. Om vi tar Nevada som exempel igen så är deras bords minimum inom spannet $5 och $25.

Låt oss ta ett exempel för att klargöra exakt vad termen betyder. Bordets minimum på vårt casino är $14 medan varje marker är värd $2. Om vi avser att lägga ett outside bet måste vi spela med minst 7 marker på varje satsning för att hålla oss till minimumkravet. Markerna vi använder kan inte spridas. Det betyder att om vi vill satsa på en specifik färg måste vi lägga en insats på minst 7 marker. Samtidigt, om vi är villiga att satsa på tredje dussinet (3rd dozen) måste vi lägga ytterligare en insats på 7 marker.

Om vi vill lägga ett inside bet måste vi spela med åtminstone 7 marker i varje sådan satsning. Vad vi bör notera här är att vi får sprida dessa 7 marker över olika nummer.

En spelare kan lägga ett inside bet bara, eller ett outside bet bara, eller båda. Han/hon är inte begränsad i sitt val. Om spelaren däremot väljer att spela på båda typerna av satsningar så måste han/hon möta båda minimumen.

Roulette tabell

Bordsmaximum

Maxinsatsen för inside bets kan variera mellan $25 och $1000 och beror helt på casinot. På vissa ställen kan gränsen sättas som följer – “Maximum inside bet: $150 any way to the number”. Så vad betyder det? En spelare tillåts att lägga ett straight-up bet på $150, ett split bet på $300 och, säg, ett corner bet på på $600 medan alla tre satsningar kan innefatta samma nummer. Ifall han/hon lagt samtliga tre satsningar och det specifika numret visar sig vinnande, blir den totala utdelningen $15,150. Resultatet baseras på en simpel beräkning: ($150 x 35 + $300 x 17 + $600 x 8).

Maxgränsen för outside bets kan variera mellan $1000 och $10.000 beroende på casino samt bordets minimumgräns. Denna gräns är giltig för varenda outside bet. Eller så kan en spelare lägga maxinsatsen på en specifik färg och samtidigt lägga en till maxinsats på det tredje dussinet (3rd dozen).

Maxutbetalning

På mindre casinon har det nyligen börjat användas maxutbetalningar på inside bets. På deras bordsgräns-skyltar benämns de ofta som “Maximum Inside Bet Limit”. Maxutbetalningen representerar en totalgräns och, på vissa casinon, kan den vara satt till $1,750. Eller, en spelare kan satsa upp till en totalgräns på $50 på ett nummer ($50 x 35 = $1,750). Summor högre än det kommer ej att betalas.

Maxutbetalningar är vanligtvis av intresse för så kallade high rollers (storspelare som satsar väldigt högt).

Roulette tabell

Share This:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit