Yttre satsningar

roulette guideNär vi säger outside bets menar vi alla satsningar som är placerade utanför huvudfältet med nummer på spelduken. Det finns flera olika sorters satsningar som tillhör denna kategorin, så låt oss prata lite mer om var och en av dem.

Än en gång kommer vi att använda amerikansk typ av roulette som exempel.

Dussinsatsningar (Bets on dozens)

Tre grupper, som vardera innefattar 12 nummer, syns på spelduken. Dessa grupper, även kallade dozens/dussin, kan skiljas som följer: Den “första 12:an” eller det “första dussinet” inkluderar numrena 1 till 12. Den “andra 12:an”, eller “andra dussinet”, innefattar numrena 13 till 24 och den “tredje 12:an”, eller “tredje dussinet”, innehåller numrena 25 till 36.

Ett viktigt moment värt att notera är att varken nollan eller dubbelnollan är omfattade av dessa tre grupper (dussin). Så ifall 0 eller 00 visar sig lönsamma, så blir alla insatser lagda på dussinen en förlust för spelaren. Däremot om ett av de tolv numrena i spelarens grupp vinner, blir utdelningen 2 mot 1.

Dussinsatsningar på amerikansk roulette

Kolumnsatsningar (Column bets)

Längs med de tre dussinen ser man även tre kolumner bestående av tolv nummer på spelduken. Längst ner på varje kolumn hittar man “2 mot 1”-beteckningen. Det är där spelare kan placera sina kolumnsatsningar.

Än en gång är varken nollan eller dubbelnollan representerade i de tre kolumnerna. Alltså, ifall 0 eller 00 visar sig bli vinnande blir alla insatser placerade på kolumnerna en förlust. Om däremot ett av de tolv numrena i spelarens kolumn vinner blir utdelningen 2 mot 1, vilket motsvarar utdelningen för satsningar på dussinen.

Kolumnsatsningar på amerikansk roulette

Färgsatsningar

Om man kollar i mitten av insatsfältet, under “2nd 12” (andra dussinet), så ser man en röd och en svart diamantform. Ibland kan dessa fält innehålla “Röd” eller “Svart” märkning. Det är där spelare kan lägga sina insatser på antingen de 18 röda eller de 18 svarta numrena.

Här bör noteras att varken nollan eller dubbelnollan är i röd eller svart färg. Eftersom att bägge dessa representerar husets övertag så är de färgade i grönt på spelduken. Om 0 eller 00 visar sig vinnande blir alla insatser placerade på färg (röd eller svart) en förlust för spelaren. Om däremot spelarens färg vinner blir utdelningen jämna pengar, eller 1 mot 1.

Färgsatsningar  på amerikansk roulette

Satsningar på udda eller jämna nummer

Bredvid de två färgade diamantformerna kan man se två lådor med beteckningarna “Even” (jämn) och “Odd” (udda). Det är där spelare kan lägga sina insatser på antingen de 18 jämna eller de 18 udda numrena på spelduken. Till skillnad från matematiken anses inte 0 vara ett jämnt nummer i roulette. Det är därför 0 och 00 blir en förlust för de spelare som placerat sina insatser på udda eller jämna nummer. Om spelarens satsning däremot vinner blir utdelningen jämna pengar. Alltså, för varje vinnande marker satsad, får han/hon 1 ytterligare marker.

Satsningar på udda eller jämna nummer på amerikansk roulette

Satsningar på lågt eller högt

I hörnen på det yttre satsningsområdet hittar man två lådor med beteckningarna “1-18” och “19-36”. Det är där spelare lägger sina insatser på antingen de 18 låga numrena (1 till 18) eller de 18 höga numrena (19 till 36) på spelduken. Nollan och dubbelnollan är inte representerade i grupperna med låga och höga nummer. Därför blir dessa två nummer en förlust för de spelare som placerat sina insatser på grupperna med låga eller höga nummer. Om spelarens satsning däremot vinner blir utdelningen jämna pengar. Alltså, för varje vinnande marker satsad får spelaren en marker extra.

Satsningar på lågt eller högt på amerikansk roulette

Share This:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit